Welkom bij
D.R.O.P vzw

Duurzame Rurale OntwikkelingsProjecten vzw
Erkende organisatie.

D.R.O.P vzw bezorgt u in maart van het volgende belastingjaar een fiscaal attest voor stortingen vanaf 40,00 euro op jaarbasis. De belastingvermindering voor gedane giften bedraagt 45% van het totale bedrag van uw gift.

BE35-5230-8092-3337
BE36-9731-8339-2981

D.R.O.P intro

Onze realisaties sinds de start in 2017

D.R.O.P vzw werd opgericht in oktober 2017 en de vereniging koos resoluut voor een transparante werking. Dat streeft de vzw na door de publicatie van de statuten in het Staatsblad en een Open Boekhouding met budgetteringen, rekeningen, inkomsten en uitgaven. Verificatiestukken kunnen op eenvoudige vraag ingekeken worden op de Maatschappelijke Zetel - Mottestraat 88 -3202 Rillaar 

Onze statuten vindt u hier via het Staatsblad

Nieuwsbrief

SEPTEMBER 2021 - Senegal. De vorderingen van de bouw van de Medische Post 2de unit in Sangué en de School in Godaguène.  

Galerie d'Art

Vernissage op 5 november 2021 van 19:00 u. tot 21:30 u. Inschrijven noodzakelijk via
dropafrika@gmail.com

GROSA

Op donderdag 11 november 2021 neemt D.R.O.P deel aan de WERELDMARKT van GROSA van 13:00 u tot 17:30 u in DIA

Brunch 2021

Op zondag 5 december 2021 organiseren we een afhaalbrunch en weer een "live brunch" in het Damiaaninstituut in Aarschot

D.R.O.P vzw in de kijkerWat is D.R.O.P vzw?

D.R.O.P vzw is een vereniging van vrijwilligers die zich volledig belangeloos inzet
om kleinschalige en vooral duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika te realiseren.

Wat is het belangeloos doel?

D.R.O.P vzw wil de Afrikaanse plattelandsbevolking helpen
om de algemene toestand te verbeteren en perspectief te bieden.
Hoe kan D.R.O.P vzw dit belangeloos doel bereiken?

D.R.O.P vzw wil een schakel zijn tussen Noord en Zuid. De projecten worden
altijd in overleg en hand in hand met de lokale bevolking en indien mogelijk ook met
onze partners in België gerealiseerd.

​De vierde pijler

D.R.O.P vzw maakt deel uit van het "vierde pijlerpanel" van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking
en doet aan directe ontwikkelingshulp zonder omwegen.  

D.R.O.P vzw

Transparante en open boekhouding

Transparante en Open Boekhouding

Hier vind je een overzicht van de uitgaven en algemene kosten per project. Verificatiestukken kunnen op eenvoudige vraag op de Maatschappelijke Zetel worden ingekeken.

D.R.O.P vzw

Rekening 2018 en Budget 2019

Rekening 2018 & Budget 2019

Raming van de kosten en uitgaven per project in uitvoering. Het project in Samekedj wordt "on hold" geplaatst. Die middelen komen vrij voor de Medische Post in Sangué.

D.R.O.P vzw

Rekening 2020 en Budget 2021

Projecten 2021 -2022

Twee uitgebreide projecten voor de periode 2020 - 2024 krijgen onze volledige aandacht.
Kostenraming Sangué en Godaguene

Steun ons financieel

Voor stortingen vanaf 40,00 euro op jaarbasis bezorgen wij u een fiscaal attest. U bespaart zo 22,00 euro via uw belastingaangifte.  We hebben dringend sponsors nodig die efficiënt met ons willen mee-voelen, mee-denken en mee-werken.

01.

Kleinschalige projecten

De impact van weloverwogen projecten die volledig in samenspraak en hand in hand met onze lokale partners tot stand komen is enorm. Met deze kleinschalige projecten verbeteren we de levensomstandigheden en starten we het ontwikkelingsproces op. 

02.

Duurzaamheid

Het begrip "duurzaam" wordt door de vzw in ruime betekenis gezien.

☼ Op ecologisch vlak wordt er gestreefd naar een zo klein mogelijke "ecologische voetafdruk".
☼ Op economisch vlak moet het project leiden tot zelfredzaamheid.
☼ Op sociaal vlak moet het project ten goede komen aan groepen (dorpsgemeenschappen)
☼ Onze partners bouwen het project op en houden het in stand

03.

Ruraal

De vzw realiseert kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten op het Afrikaanse platteland en meer bepaald in Senegal. Daarvoor verzamelen we de nodige fondsen. De nood op het platteland is beduidend groter dan in de steden en de toekomstperspectieven zijn er geringer. We kiezen projecten die de basisbehoeften van de plattelandsbevolking en de levensomstandigheden verbeteren. Onze aandacht gaat naar hygiëne, algemeen onderwijs en schoolse opvang, drinkwater voor mens, dier en irregatie van de velden. Alle projecten worden gerealiseerd in samenspraak met de lokale bevolking en met respect voor het milieu, de lokale gebruiken en cultuur. Begeleiding tot zelfredzaamheid en controle op de werken behoren ook tot de kerntaken van de vzw.

Ons Team 2021

Ivo Van Rensbergen

Voorzitter

Bezielende voorzitter van de vzw

Linda Goetghebeur

Penningmeester

Penningmeester en creatief lid 

Flor Trappers

Secretaris

Secretaris & Webmaster

Luc Vandepitte

Actief lid

Altijd creatief inzetbaar

D.R.O.P vzw bestaat uit een kerngroep van onbezoldigde vrijwilligers die van mening zijn dat alle mensen recht hebben op een goed en comfortabel leven met alle basisvoorzieningen. Rond deze kerngroep functioneert een gedreven en onbezoldigde groep van sympathisanten met dezelfde mening.

Oumar Sow

Onze onmisbare man ter plaatse in Senegal

Oumar volgt de werken op in Senegal, regelt de bestellingen van materialen, houdt de boekhouding ter plaatse bij, bundelt de facturen en rapporteert aan de thuisbasis. Op die manier kan nauwkeurig gecontroleerd en eventueel bijgestuurd worden. Indien mogelijk werken we ook samen met partners van hier, o.a. Edukado, Humasol, GROSA Aarschot, de Provincie Vlaams-Brabant.

Medische Post

DE MEDISCHE POST IS AL IN GEBRUIK!

Vanuit de dorpsgemeenschap Kissane (Sangué) werd gevraagd om een medische post op te richten. Door de overheid werden drie percelen grond (met een mogelijkheid van een vierde perceel) ter beschikking gesteld. De totale oppervlakte bedraagt 900 m². We hebben de structuren van het medisch beleid, en de stand van zaken in Senegal bestudeerd aan de hand van een proefschrift aan de Universiteit van Gent. Op basis van al deze gegevens en van onze bezoeken ter plaatse hebben we een plan opgemaakt voor deze medische post die in twee fasen kan worden uitgewerkt . Elke fase bestaat uit een bruikbare unit. Het geheel wordt dan op termijn een volwaardige medische post. Het plan werd door de hoofdgeneesheer van het sanitair district, de burgemeester en de Prefect van Notto Diobass goedgekeurd. Ook de “chef de quartier” en de “chef de village” reageerden zeer positief. Ondertussen wordt ondanks de COVID-perikelen ijverig doorgewerkt aan de tweede unit, een kleine maar praktische materniteit. De plannen vindt u op deze website.

Onze ACTIES 2021

D.R.O.P vzw

overzicht zomerterras 2021

Summer DROP-in

Zomerterras in de tuin van Het huis van peter Mot van 17 juli tot en met 22 augustus 2021. Vrije toegang tot alle attracties elke zaterdag & zondag van 14 tot 20 uur. Tijdens het laatste weekend op 21 en 22 augustus gastoptreden van HERBOS. MAGIËR - MENTALIST en SORTI TANTROI (folk)

D.R.O.Pvzw

november 2021

Galerie d'Art

Het huis van peter Mot en D.R.O.P vzw brengen kunst uit over en voor Afrika. Kunstwerken worden te koop aangeboden. De netto-opbrengst van deze verkoop is ten voordele van de twee grote projecten van D.R.O.P vzw:
GODAGUENE (schooltje) en SANGUÉ (Medische Post)

brunch/afhaalbrunch 2021

Jaarlijkse BRUNCH

D.R.O.P vzw organiseert op de eerste zondag van december 2021 samen met onze vrijwilligers een brunch in DIA - Aarschot en afhaalbrunch. De netto-opbrengst gaat integraal naar de twee grote projecten in Senegal:
GODAGUENE (schooltje) en SANGUÉ (Medische Post)

Galerie d' Art 2021

Galerie d'Art is een tentoonstelling met kunstwerken uit, over en voor Afrika. De tentoongestelde werken worden te koop aangeboden t.v.v. projecten van D.R.O.P vzw in Afrika.


MEER INFORMATIE VINDT U HIER

Galerie d'Art
D.R.O.P vzw

Godaguene

Project schooltje & didactisch materiaal

D.R.O.P vzw

Samekedj

Watervoorziening voor mens en dier

D.R.O.P vzw

Sangué

Gefaseerd project "Medische Post" - Unit 1 + 2 (ruwbouw)
Medegesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant

D.R.O.P vzw

Feel the Sounds of Senegal

D.R.O.P vzw

D.R.O.P vzw -waterputten